Regulament

Art. 1 - Descriere proiect

Proiectul PoliHack v13 este împărțit în 3 etape: Hackathon, care va avea loc în perioada 9-11 decembrie 2022, Bootcampul în perioada 27 martie 2023 - 9 aprilie 2023 și Gala în data de 7 aprilie 2023.

Art. 2 – Descriere hackathon

 1. Prima etapă a proiectului PoliHack este un hackathon de 48 de ore, desfășurat în perioada 9-11 decembrie 2022, dedicat studenților și liceenilor pasionați de domeniul IT. În cadrul acestuia, invităm participanții să își pună în aplicare ideile inovatoare și să exploreze latura antreprenoriatului, alături de jurații și mentorii prezenți din partea companiilor partenere.
 2. În cadrul PoliHack există patru secțiuni, trei dedicate studenților (punctele a, b și c) și una dedicată elevilor (punctul d).

a. Web Development;

b. App Development;

c. Embedded Development;

d. Junior.

 • Secțiunile Web Development, App Development, Embedded Development sunt menite studenților; secțiunea de Junior este dedicată liceenilor.
 • Participanții secțiunii Junior pot realiza proiecte de Web, App sau Embedded Development.
 • Participanții se vor înscrie la secțiunea aferentă categoriei din care fac parte.
 • Participanții se pot înscrie la o singură secțiune.
 • Participanții trebuie să prezinte un act doveditor statutului de elev/student.

3. Această competiție are loc la nivel național, înscrierea participanților din afara Clujului nefiind restricționată.

3.1 Competiția se adresează studenților și elevilor de orice naționalitate, gen sau religie.

4. Se va percepe o taxă de înscriere de 35 RON. Plata se va face în momentul înscrierii echipei pe formular.

4.1 Taxa se va achita doar prin transfer bancar către OSUT CLUJ.

4.2 Taxa este obligatorie. Refuzul plății duce la descalificarea echipei.

4.3 Participanții se pot retrage cu cel mult 7 zile înainte de începerea hackathon-ului pentru a li se putea restitui banii achitați în momentul înscrierii.

Art. 3 - Descriere Bootcamp

 1. Bootcampul este a doua etapă a proiectului Polihack și se va desfășura în perioada 27.03.2023 - 09.04.2023, dedicată echipelor care au obținut primul loc.
 2. În cadrul bootcamp-ului echipele au oportunitatea de a continua procesul de dezvoltare a prototipurilor concepute în prima etapă și de a evolua mai mult pe plan antreprenorial.
 3. Participanții vor fi susținuți cu ședințe individuale pentru fiecare echipă, respectiv training-uri comune cu restul echipelor participante în bootcamp pentru a-și dezvolta aptitudinile necesare în constituirea unui start-up.


Art. 4 - Descriere Gală


 1. Gala reprezintă ultima etapă a proiectului PoliHack și se va desfășura în 07.04.2022, unde echipele din cadrul bootcamp-ului își vor prezenta varianta finală a proiectelor, în fața publicului și a reprezentanților partenerilor.
 2. Acestea vor pregăti un moment de pitch în care își vor prezenta planul de afacere și strategia de marketing în urma trainingurilor/mentoratelor din bootcamp.
 3. După prezentarea fiecărui pitch de către echipe, participanții vor avea ocazia să comunice cu alte persoane, atât alți participanți cât și reprezentanții ai partenerilor noștri, pentru a schimba păreri și opinii, facilitând astfel un spațiu deschis de networking.Art. 5 – Organizatori

 1. Organizatorul concursului este Organizația Studenților din Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN).
 2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau alte date cu privire la desfășurarea concursului, cu mențiunea că sunt obligați să aducă la cunoştinţa publicului acest fapt, prin postări informative pe pagina de Facebook a evenimentului și pe site-ul acestuia (https://polihack.osut.org ).

Art. 6 – Înscriere

 1. Perioada de înscriere a concursului este 07.11.2022 – 27.11.2022.
 2. Înscrierea se face pe baza unui formular de tip Google Forms, publicat atât pe toate paginile  rețelelor de socializare a evenimentului, cât și pe site-ul acestuia.
 3. Echipele vor fi alcătuite din minimum 3 și maximum 5 membri.
 4. Numărul de participanți în cadrul PoliHack poate fi restricționat în limita resurselor alocate proiectului, acest lucru fiind anunțat din timp.
 5. Formularul va fi completat de un singur participant al echipei, iar acesta va trebui să noteze și detaliile personale ale coechipierilor săi.
 6. Perioada de înscriere se poate modifica dacă organizatorii decid acest lucru.
 7. După încheierea perioadei de înscrieri, organizatorii vor lua legătura cu echipele înscrise pentru a confirma participarea acestora în cadrul PoliHack.
 8. Sunt eligibili pentru a se înscrie doar studenți și liceeni. Aceștia trebuie să încarce poze cu carnetul de student/elev care să facă dovada statului de student/elev  în formularul de înscriere.
 9. Numărul maxim admis pentru categoria Junior este de 9 echipe.
 10. Organizatorii își rezervă dreptul de a închide înregistrările mai repede decât data anunțată în cazul atingerii numărului maxim de participanți posibili.

Art. 7 – Tema hackathonului

 1. Proiectele realizate în cadrul celor patru secțiuni prezentate în art. 1 vor trebui să se conformeze temei specifice hackathonului, temă care va fi anunțată în momentul  începerii acestuia.
 2. Anunțarea temei în momentul începerii concursului are rolul de a elimina posibilele urme de fraudă (cum ar fi proiectele realizate cu mult timp în urmă și îmbunătățite constant) și pentru a asigura o competiție cât mai corectă în rândul participanților.
 3. Proiectele vor fi realizate obligatoriu în cadrul hackathonului (și nu anterior acestuia) și vor respecta tema dată.

Art. 8 – Desfășurarea hackathonului

 1. Participanții sunt nevoiți să prezinte un act de identitate, la începutul proiectului.
 2. Pe durata evenimentului este permisă consultarea diferitelor materiale/surse ajutătoare, dar participanții trebuie să evidențieze contribuția personală asupra proiectului.
 3. Participanții vor avea asigurate: o masă vineri, 3 mese sâmbătă, 3 mese duminică de către organizatori pe toată durata hackathonului, plus acces la standuri de coffee break și o zonă de relaxare.
 4. Vor fi respectate normele sanitare în vigoare și vor fi asigurate puncte de dezinfectare în tot perimetrul proiectului.
 5. Este interzisă colaborarea între echipe sau sabotarea între acestea.
 6. Organizatorii pun la dispoziția participanților și recomandă sesiunile de training din cadrul proiectului, atât cele organizate înainte de etapa de hackathon cât și cele din timpul acestuia.
 7. Organizatorii nu pun la dispoziție piesele electronice sau programe software în timpul concursului, deci acestea vor fi procurate de către participanți.
 8. Codul sursă a proiectelor va fi încărcat pe platforma GitHub până la finalizarea timpului de lucru pentru a fi analizat de către juriu.

Art. 9 – Jurizare

 1. Participanții sunt obligați să fie prezenți la etapa de jurizare a proiectelor.
 2. Ierarhizarea echipelor se va face în baza prezentărilor (pitching) și a demo-ului tehnic, pe care le vor prezenta în fața juriului.
 3. Prezentările vor fi construite pe baza unei structuri furnizate de către echipa de proiect. Fiecare echipă va trebui să își susțină prezentarea, iar atât juriul cât și participanții  vor avea posibilitatea să adreseze întrebări membrilor echipelor în timpul alocat.
 4. După sesiunea de prezentări juriul deliberează, alcătuiește clasamentul iar apoi anunța rezultatele în cadrul festivității de premiere.  Cele mai bune echipe vor avea ocazia să participe la cea de a doua etapă a proiectului, bootcampul.

Art. 10 - Proprietate intelectuală

 1. Proprietatea intelectuală a soluțiilor dezvoltate în cadrul concursului de tip hackathon aparțin echipelor care le-au propus.
 2. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care proiectele realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.

Art. 11 -  Mențiuni speciale

 1. Prin participarea la concurs, participanții își dau acordul pentru a fi înregistrați video și/sau audio și/sau foto pe durata concursului și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video și/sau audio pe canalele media ale concursului.
 2. PoliHack se va desfășura în concordanță cu prevederile cuprinse în acest regulament. Termenii și condițiile regulamentului, prezentați în cadrul documentului, sunt obligatorii pentru toți participanții concursului.