Regulament

Hackathonul PoliHack v12 va avea loc în perioada 3-5 decembrie 2021, la o locație care urmează să fie anunțată ulterior.

Art. 1 – Descrierea hackathonului

 1. Prima parte a proiectului PoliHack este un hackathon de 48 de ore, dedicat studenților și liceenilor pasionați de domeniul tehnic. În cadrul acestuia,  invităm participanții să își pună în aplicare ideile inovatoare și să exploreze latura antreprenoriatului, alături de jurații și mentorii prezenți din partea companiilor partenere.
 2. În cadrul PoliHack există patru secțiuni, iar participanții se pot înscrie la oricare dintre ele:

a. Web Development;
b. App Development;
c. Embedded Development;
d. Junior

 • Secțiunile Web Development, App Development, Embedded Development sunt menite studenților; secțiunea de Junior este dedicată liceenilor.
 • Participanții secțiunii Junior pot realiza proiecte de Web, App Development sau Embedded.
 • Participanții se vor înscrie la secțiunea aferentă categoriei din care fac parte.
 • Participanții se pot înscrie la o singură secțiune.
 • Participanții trebuie să prezinte un act doveditor statutului de elev/student.

3. Această competiție are loc la nivel național, înscrierea participanților din afara Clujului nefiind restricționată.

Art. 2 – Organizatori

 1. Organizatorul concursului este Organizația Studenților din Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN).
 2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau alte date cu privire la desfășurarea concursului, cu mențiunea că sunt obligați să aducă la cunoştinţa publicului acest fapt, prin postări informative pe pagina de Facebook a evenimentului și pe site-ul acestuia (https://polihack.osut.org ).

Art. 3 – Înscriere

 1. Perioada de înscriere a concursului este 29.10.2021 – 19.11.2021.
 2. Înscrierea se face pe baza unui formular de tip Google Forms, publicat atât pe pagina de Facebook a evenimentului, cât și pe site-ul acestuia.
 3. Echipele vor fi alcătuite din minimum 2 și maximum 5 membri.
 4. Numărul de participanți în cadrul PoliHack poate fi restricționat în limita normelor de prevenție impuse de contextul pandemic, acest lucru fiind anunțat din timp.
 5. Formularul va fi completat de un singur participant al echipei, iar acesta va trebui să noteze și detaliile personale ale coechipierilor săi.
 6. Perioada de înscriere se poate prelungi dacă organizatorii decid acest lucru.
 7. După încheierea perioadei de înscrieri, organizatorii vor lua legătura cu echipele înscrise pentru a confirma participarea acestora în cadrul PoliHack.
 8. Sunt eligibili pentru a se înscrie doar studenți și liceeni, trecuți printr-o schemă completă de vaccinare sau cu certificat de vindecare fiind valabil 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”. Aceștia trebuie să încarce poze cu carnetul de student/elev și un certificat Green Pass care să facă dovada vaccinării/trecerii prin boală și a  statului de student / elev  în formularul de înscriere.
 9. Se va percepe o taxă de înscriere în valoare de 30 RON.

Art. 4 – Tema hackathonului

 1. Proiectele realizate în cadrul celor patru secțiuni prezentate în art. 1 vor trebui să se conformeze temei specifice fiecărei secțiuni a hackathonului, teme ce vor fi anunțate în momentul  începerii acestuia.
 2. Anunțarea temelor în momentul începerii concursului are rolul de a elimina posibilele urme de fraudă (cum ar fi proiectele realizate cu mult timp în urmă și îmbunătățite constant) și pentru a asigura o competiție cât mai corectă în rândul participanților.
 3. Proiectele vor fi realizate obligatoriu în cadrul hackathonului (și nu anterior acestuia) și vor respecta tema dată.

Art. 5 – Desfășurarea hackathonului

 1. Participanții sunt nevoiți să prezinte un certificat de tip Green Pass valid, obținut prin vaccinare cu schemă completă şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare sau trecere prin boală, valabil 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2,  și un act de identitate, la începutul proiectului.
 2. Pe durata evenimentului este permisă consultarea diferitelor materiale/surse ajutătoare, dar participanții trebuie să evidențieze contribuția personală asupra proiectului.
 3. Participanții vor primi trei mese în fiecare zi, pe toată durata hackathonului, plus acces la standuri de coffee break si zone de relaxare.
 4. Purtarea mășii va fi obligatorie pe întreaga durată a evenimentului.
 5. Vor fi respectate normele sanitare în vigoare și vor fi asigurate puncte de dezinfectare în tot perimetrul proiectului.
 6. Este interzisă colaborarea între echipe sau sabotarea între acestea.
 7. Organizatorii pun la dispoziția participanților și recomandă sesiunile de training din cadrul proiectului, atât cele organizate înainte de etapa de hackathon cât și cele din timpul acestuia.
 8. Organizatorii nu pun la dispoziție piesele electronice și programele de lucru în timpul concursului, deci acestea vor fi procurate de către participanți.
 9. Codul sursă a proiectelor va fi încărcat pe platforma GitHub pentru a fi analizat de către juriu.

Art. 6 – Jurizare

 1. Participanții sunt obligați să fie prezenți la începerea jurizării proiectelor.
 2. Ierarhizarea echipelor se va face în baza prezentărilor (pitching) și a demo-ului tehnic, pe care le vor prezenta în fața juriului.
 3. Prezentările vor fi construite pe baza unei structuri furnizate de către echipa de proiect. Fiecare echipă va trebui să își susțină prezentarea, iar atât juriul cât și participanții  vor avea posibilitatea să adreseze întrebări membrilor echipelor în timpul alocat.
 4. După sesiunea de prezentări juriul deliberează, alcătuiește clasamentul iar apoi anunța rezultatele în cadrul festivității de premiere.  Cele mai bune echipe vor avea ocazia să participe la cea de a doua etapă a proiectului, bootcampul.

Art. 7 - Proprietate Intelectuală

 1. Proprietatea intelectuală a soluțiilor dezvoltate în cadrul concursului de tip hackathon aparțin echipelor care le-au propus.
 2. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care proiectele realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.

Art. 8 -  Mențiuni speciale

 1. Prin participarea la concurs, participanții își dau acordul pentru a fi înregistrați video și/sau audio și/sau foto pe durata concursului și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video și/sau audio pe canalele media ale concursului.
 2. PoliHack se va desfășura în concordanță cu prevederile cuprinse în acest regulament. Termenii și condițiile regulamentului, prezentați în continuare, sunt obligatorii pentru toți participanții concursului.